Svennerup Vandværk 

 


Velkommen til Svennerup VandværkSvennerup Vandværk, der er et andelsselskab, blev stiftet 26. november 1974.

Der er til vandværket tilknyttet 1 boring, hvis kapacitet er 10 m3 i timen.

Vandværket forsyner p.t. 75 husstande med vand, fortrinsvis i området i og omkring Svennerup og Tingerup.

Vigtig meddelelse

Der er her tirsdag aften den 13. august 2019 konstateret en mulig læk på vores net, da der på værket udpumpes ca. 3 m3 i timen, hvilket er usædvanligt på dette tidspunkt af døgnet. - Det opfordres derfor alle at tjekke jeres installation for mulige brud. Onsdag aften nåede vi at tjekke ca. 2/3 af vores forbrugeres vandmålere, dog uden at finde en læk. - Her i aften, torsdag, vil de resterende vandmålere blive undersøgt. - Hvis vi ikke finder en læk på denne baggrund, må bruddet være at finde på vores ledningsnet, hvorfor vi da fredag vil kontakte et special firma, med erfaring på dette område. Asger vil her torsdag aften kl. 17, forsøge at skrue op for udpumpning, da flere forbrugere har meldt ind, de ikke har noget vand overhovedet. - Denne side vil blive opdateret løbende, med udviklingen i sagen.

Opdatering torsdag kl. 20:17: Alle forbrugeres måler brønde er nu tjekket og det må konstateres, der er ikke nogen læk på nogen husstands installationer. Vi vil derfor tidligt i morgen fredag, kontakte et specialist firma for søgning af læk på vores lednings net.

Vandtryk på værket er nu skruet op således at alle skulle have vand, men viser det sig kl. 11 i aften, at vi ikke kan følge med, vil der blive skruet ned igen frem til i morgen tidlig kl. 6, for at få fyldt vores rentvands tank.

Opdatering fredag kl. 17:57: Special firma til lækagesøgning er i dag blvet kontaktet. - Desværre kunne de først starte på opgaven, tirsdag eller onsdag i næste uge. - Vi håber på jeres forståelse. - Vandtryk er nu sat således at alle burde have vand. - I modsat fald - kontakt vandværket. - God weekend.

Opdatering søndag kl. 09:40: Vi har desværre problemer med at følge med vandforbruget - rentvands tanken er næsten tom. - Vi vil derfor midlertidigt skrue yderligere ned nu, for at få fyldt tanken igen. - Vi vil prioritere at alle har et acceptabelt vandtryk i tidsrummet 16 - 23.

Opdatering søndag kl. 19:03: Vi vil tilsvarende forsøge at holde acceptabelt vandtryk i tidsrummet 06 - 09 om morgenen.

Opdatereing mandag kl. 17:30: Eksternt firma til lækage søgning har meddelt de kan starte i morgen tirdag kl. 07:00. - I skal derfor være opmærksom på at de "fremmede folk" vil komme til at færdes i og ved jeres ejendomme i morgen tirdag / onsdag, afhængig af hvor hurtigt firmaet finder frem til lækagen.

Opdatering tirsdag kl. 20:18: Lækage søgning startede i dag op kl. 07 i morges. Desværre fandt vi ikke bruddet i løbet af dagen. Ny strategi for i morgen onsdag: vi vil etablere nogle stophaner på strategiske steder på lednings nettet, således vi vil være i stand til at bruge udelukkelses metoden (lukke af for nordgående/sydgående ledninger etc.). Samtidig skal bekendtgøres at tidsrummet for garanti for acceptabelt vandtryk, i aftentimerne ændres til 17 - 22.

Opdatering onsdag 19:15: Vi er nu kommet et skridt videre i vores søgning efter lækage. - Det er i dag blevet konstateret at læk findes på øst side af motorvejen. - I morgen vil vi få monteret flere stop haner, således at område for søgning, kan indsnævres yderligere.

Opdatering torsdag kl. 19:28: I dag har vi fået afgrænset området yderligere, hvor den aktuelle læk på lednings net findes. Området ved Lurhøjvej, Starhøjvej og Sandgården er således i dag blevet "frikendt". - Arbejdet vil fortsætte i morgen fredag.

Opdatering fredag kl. 18:59: En rigtig god nyhed. Vi hat fundet vores læk som beliggende lidt syd for den store parkeringsplads på Vordingborgvej (lige før Axelved når man kører mod syd). - Det betyder at vi fra nu af kan sætte normalt tryk på nettet, undtaget de husstande der ligger syd for dette punkt. - Læk vil blive udbedret enten i aften, eller tidligt i morgen. - De hustande der stadig er berørt, vil dog have acceptabelt tryk i de tidsrum der er nævnt tidligere.

Opdatering fredag kl. 20:35: Endnu en glædelig nyhed: Læk er nu udbedret takket være en hurtig indsats fra vores lokale samarbejdspartner Danregn og Svenerup Vandværks bestyrelse, så nu skulle alt være tilbage til normal drift situation. - God weekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lars Bøgh Olsen © 2019